URBIS

Je tu pre Vás už 10 rokov!

URBIS – informačný systém pre obce a mestá

modulárny sieťový informačný systém klient – server pre samosprávu

Informačný systém URBIS je určený obciam a mestám na sledovanie základných evidencií. Pracuje v prostredí Windows a je vyvíjaný v plnom súlade so slovenskou legislatívou. Vyznačuje sa jednoduchou inštaláciou a údržbou, vysokou spoľahlivosťou, ľahkou ovládateľnosťou a jeho nasadenie vedie k výraznému zvýšeniu produktivity práce, o čom sa už presvedčili jeho mnohí používatelia.
Program pracuje s jedinou spoločnou databázou. Každý údaj, ktorý sa zaeviduje, sa automaticky prenáša aj do ostatných s ním súvisiacich modulov.