Naši zákazníci

Štruktúra zákazníkov – používateľov URBIS

k 30.11.2018

Druh zákazníka Počet zákazníkov
Obec, mesto alebo mestská časť 946
Rozpočtová organizácia obce/mesta 331
Príspevková organizácia obce/mesta 39
Nezisková organizácia 46
Podnikateľ 23

URBIS slúži viac ako 800 000 obyvateľom SR!