Naši zákazníci

Štruktúra zákazníkov – používateľov URBIS

k 28.04.2022

Druh zákazníka Počet zákazníkov
Obec, mesto alebo mestská časť 899
Rozpočtová organizácia obce/mesta 369
Príspevková organizácia obce/mesta 41
Nezisková organizácia 51
Podnikateľ 26

URBIS slúži viac ako 800 000 obyvateľom SR!