Administratíva

   

 

Modul Administratíva obsahuje:

  • správa registratúry
  • spisová agenda
  • nariadenia, uznesenia
  • zmluvy a ich zverejňovanie
  • rozhodnutia
  • evidencia priestupkov
  • termíny a lehoty, diár