Personalistika

 

Modul Personalistika obsahuje:

  • organizačná štruktúra
  • zamestnanci
  • pracovné pomery
  • tarifné tabuľky
  • prax
  • funkčný plat
  • zrážky
  • platové postupy
  • oznámenia do SP/ZP