Podvojné účtovníctvo

 

Modul Podvojné účtovníctvo obsahuje:

 • podvojné účtovníctvo pre obce /mestá, ako aj pre ich rozpočtové a príspevkové organizácie
 • finančný a programový rozpočet
 • konsolidácia
 • účtovacie predpisy
 • strediská
 • interné doklady
 • pokladňa
 • banka
 • prevodné príkazy
 • internet banking
 • dodávateľské a odberateľské faktúry
 • objednávky
 • zverejňovanie
 • zostavy, výkazy, ročná účtovná závierka