Digitálne mapy

 

Modul Digitálne mapy obsahuje:

  • import údajov z katastrálneho úradu (vgi)
  • prezeranie máp
  • vyhľadávanie parciel, vlastníkov a stavieb podľa rôznych kritérií
  • textové informácie o parcelách
  • tlač máp
  • digitálne mapy pohrebísk