URBIS download

Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy za rok 2022
(formulár vzájomných vzťahov)

Na porovnanie číselníka dodávateľov/odberateľov v URBISe so Zoznamom účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2022 budete potrebovať
aktuálny súbor so zoznamom účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2022 z tejto stránky MF SR:
Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy predkladajúce formulár vzájomných vzťahov podľa § 22a zákona o účtovníctve
 
Zazipovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku platný k 31.12.2022 si môžete stiahnuť aj tu:

 
 
Zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku platný k 31.12.2022

 
 
 


 
 
SupRemo pre zákazníka