URBIS download

Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy za rok 2019
(formulár vzájomných vzťahov)

Na porovnanie číselníka dodávateľov/odberateľov v URBISe so Zoznamom účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2019 budete potrebovať
aktuálny súbor so zoznamom účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2019 z tejto stránky MF SR:
Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy predkladajúce formulár vzájomných vzťahov podľa § 22a zákona o účtovníctve

 
 
 


 
 
SupRemo pre zákazníka

 

 
 
Team Viewer pre zákazníka