Základné evidencie

   

  

 

Modul Základné evidencie obsahuje:

  • obyvatelia
  • domy
  • byty
  • psy
  • pohrebiská
  • volebné zoznamy
  • odvoz KO
  • podnikateľské subjekty
  • zostavy
  • formuláre