Kataster nehnuteľností

   

  

 

Modul Kataster nehnuteľností obsahuje:

 • import údajov z katastrálneho úradu (fpu):
 • parcely
 • vlastníci
 • užívatelia
 • stavby
 • byty
 • právne vzťahy
 • evidencia zmien
 • pozemková kniha: pozemnoknižné vložky, parcely, vlastníci, ťarchy
 • identifikácia PK a KN
 • evidencia zmien v KN
 • druhy pozemkov (kultúry)
 • viac katastrálnych území