Obchodné informácie

IČO:
36041688

IČ DPH:
SK2020088411

Zápis v obchodnom registri:
Okresný súd v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka číslo 6451/S