Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia je pre nás dôležitá. Je naším cieľom poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov.
Bližšie informácie o tom, ako pri poskytovaní svojich služieb spracúvame osobné údaje, nájdete v priloženom dokumente.