URBIS postupy

Postupy pre zákazníkov URBIS

 

DCOM

Kontrola údajov pre DCOM v module URBIS Základné evidencie, posledná úprava 22.08.2022

Kontrola údajov pre DCOM v module URBIS Dane a poplatky, posledná úprava 30.08.2022

Prepojenie URBIS – DCOM – časté otázky, posledná úprava 03.02.2021

 

Základné evidencie

Tlač pečiatky a podpisu na oznámení o voľbách, posledná úprava 21.01.2020

Tlač pečiatky a podpisu na oznámení o voľbách v režime DCOM, posledná úprava 21.01.2020

Vytvorenie zoznamu obyvateľov na testovanie COVID-19, posledná úprava 21.10.2020

 

Dane a poplatky

Zmeny pri výpočte cintorínskeho poplatku od 15.02.2019, posledná úprava 19.02.2019

 

Podvojné účtovníctvo

Dobropis, posledná úprava 27.01.2020

Formulár vzájomných vzťahov, posledná úprava 17.02.2020

Formulár vzájomných vzťahov v režime DCOM, posledná úprava 17.02.2020

Interné doklady – neúčtovné úhrady DCOM rozhodnutí, posledná úprava 9.10.2018

Odosielanie elektronických faktúr a upomienok mailom, posledná úprava 25.04.2022

Otvorenie roka v module Podvojné účtovníctvo, posledná úprava 9.10.2018

Platby cez POS terminál, posledná úprava 13.5.2020

Práca s rozhodnutiami DCOM, posledná úprava 9.10.2018

Predbežné otvorenie roku v module Podvojné účtovníctvo na účely účtovania pokladne a banky, posledná úprava 3.1.2020

Vratka, posledná úprava 19.11.2018

Vratka v DCOM režime, posledná úprava 19.11.2018

Zálohová a vyúčtovacia faktúra, posledná úprava 19.11.2018

Zaokrúhľovanie v pokladni, posledná úprava 28.06.2022

Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv, posledná úprava 24.05.2022

Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv v režime DCOM, posledná úprava 14.02.2022

 

Personalistika a mzdy

Daňový bonus a obedy zadarmo od 1.8.2021, posledná úprava 16.08.2021

Daňový bonus od 1.7.2022, posledná úprava 01.08.2022

Hrubá mzda od 1.1.2023, posledná úprava 20.01.2023

Import IČPV z csv súboru, posledná úprava 19.1.2021

Kódy dochádzky súvisiace s ochorením COVID-19, posledná úprava 24.4.2020

Kódy RZD za rok 2019, posledná úprava 25.2.2020

Novinky v zákone o sociálnom poistení od 1.1.2023, posledná úprava 15.12.2022

Odosielanie výplatných pások mailom, posledná úprava 25.4.2022

Odosielanie výplatných pások mailom v režime DCOM, posledná úprava 21.9.2021

Pracovník s nepravidelným pracovným časom, posledná úprava 20.11.2018

Priemer na dovolenku pre starostov a primátorov, posledná úprava 20.11.2018

Ročné zúčtovanie, potvrdenia, posledná úprava 9.2.2021

Spracovanie dochádzky z dochádzkového systému, posledná úprava 7.12.2018

Zmeny v RLFO vo vzťahu ku Kurzarbeit, posledná úprava 19.11.2021

Výkazy Trexima, posledná úprava 03.04.2020

 

Administratíva

Kombinovaný (hybridný) spis URBIS – DCOM, posledná úprava 03.11.2021

Nastavenie číselníkov v module Administratíva, posledná úprava 20.11.2018

Otvorenie roka v module Administratíva, posledná úprava 21.12.2018

Registratúrny plán, posledná úprava 20.11.2018

 

Inštalácia a nastavenie

Automatická aktualizácia pracovných staníc, posledná úprava 9.10.2018

Automatické zálohovanie údajov v systéme URBIS, posledná úprava 13.08.2021

Export do Excelu v DCOM režime, posledná úprava 9.10.2018

Inštalácia URBIS, posledná úprava 22.03.2021

Nastavenie výnimky pre antivírový balík, posledná úprava 23.09.2020

Vytvorenie používateľov a nastavenie prístupov, posledná úprava 26.11.2018