URBIS postupy

Postupy pre zákazníkov URBIS

 

DCOM

Kontrola údajov pre DCOM v module URBIS Základné evidencie, posledná úprava 22.08.2022

Kontrola údajov pre DCOM v module URBIS Dane a poplatky, posledná úprava 27.02.2023

Prepojenie URBIS – DCOM – časté otázky, posledná úprava 03.02.2021

 

Základné evidencie

Tlač pečiatky a podpisu na oznámení o voľbách, posledná úprava 21.01.2020

Tlač pečiatky a podpisu na oznámení o voľbách v režime DCOM, posledná úprava 21.01.2020

Vytvorenie zoznamu obyvateľov na testovanie COVID-19, posledná úprava 21.10.2020

 

Dane a poplatky

QR kód na výmeroch, posledná úprava 10.03.2023

Zmeny pri výpočte cintorínskeho poplatku od 15.02.2019, posledná úprava 19.02.2019

 

Podvojné účtovníctvo

Dobropis, posledná úprava 27.01.2020

Formulár vzájomných vzťahov, posledná úprava 17.02.2020

Formulár vzájomných vzťahov v režime DCOM, posledná úprava 17.02.2020

Interné doklady – neúčtovné úhrady DCOM rozhodnutí, posledná úprava 9.10.2018

Odosielanie elektronických faktúr a upomienok mailom, posledná úprava 25.04.2022

Otvorenie roka v module Podvojné účtovníctvo, posledná úprava 9.10.2018

Platby cez POS terminál, posledná úprava 13.5.2020

Práca s rozhodnutiami DCOM, posledná úprava 9.10.2018

Predbežné otvorenie roku v module Podvojné účtovníctvo na účely účtovania pokladne a banky, posledná úprava 3.1.2020

QR kód na faktúrach, posledná úprava 17.03.2023

Vratka, posledná úprava 19.11.2018

Vratka v DCOM režime, posledná úprava 19.11.2018

Zálohová a vyúčtovacia faktúra, posledná úprava 19.11.2018

Zaokrúhľovanie v pokladni, posledná úprava 28.06.2022

Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv, posledná úprava 24.05.2022

Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv v režime DCOM, posledná úprava 14.02.2022

 

Personalistika a mzdy

Daňový bonus a obedy zadarmo od 1.8.2021, posledná úprava 16.08.2021

Daňový bonus od 1.7.2022, posledná úprava 01.08.2022

Hrubá mzda od 1.1.2023, posledná úprava 20.01.2023

Import IČPV z csv súboru, posledná úprava 19.1.2021

Kódy dochádzky súvisiace s ochorením COVID-19, posledná úprava 24.4.2020

Kódy RZD za rok 2019, posledná úprava 25.2.2020

Novinky v zákone o sociálnom poistení od 1.1.2023, posledná úprava 15.12.2022

Odosielanie výplatných pások mailom, posledná úprava 25.4.2022

Odosielanie výplatných pások mailom v režime DCOM, posledná úprava 21.9.2021

Pracovník s nepravidelným pracovným časom, posledná úprava 20.11.2018

Priemer na dovolenku pre starostov a primátorov, posledná úprava 20.11.2018

Ročné zúčtovanie, potvrdenia, posledná úprava 9.2.2021

Spracovanie dochádzky z dochádzkového systému, posledná úprava 7.12.2018

Zmeny v RLFO vo vzťahu ku Kurzarbeit, posledná úprava 19.11.2021

Výkazy Trexima, posledná úprava 03.04.2020

Zadávanie materskej (otcovskej) a rodičovskej dovolenky, posledná úprava 04.04.2023

 

Administratíva

Kombinovaný (hybridný) spis URBIS – DCOM, posledná úprava 03.11.2021

Nastavenie číselníkov v module Administratíva, posledná úprava 20.11.2018

Otvorenie roka v module Administratíva, posledná úprava 21.12.2018

Registratúrny plán, posledná úprava 20.11.2018

 

Inštalácia a nastavenie

Automatická aktualizácia pracovných staníc, posledná úprava 9.10.2018

Automatické zálohovanie údajov v systéme URBIS, posledná úprava 13.08.2021

Export do Excelu v DCOM režime, posledná úprava 9.10.2018

Inštalácia URBIS, posledná úprava 22.03.2021

Nastavenie výnimky pre antivírový balík, posledná úprava 23.09.2020

Vytvorenie používateľov a nastavenie prístupov, posledná úprava 26.11.2018