URBIS novinky – Poznámky KÚZ a FVV 2016

Pridané 23. Feb, 2017 v Novinky | žiadne komentáre

URBIS novinky – Poznámky KÚZ a FVV 2016

Vážený zákazník,

Na internete sme zverejnili novú medziverziu modulu Podvojné účtovníctvo 17.1.0.5, kde sú zapracované Výkazy a tabuľková časť poznámok ku konsolidovanej účtovnej závierke 2016 a Formulár vzájomných vzťahov 2016.
Postup pri vytváraní a exporte výkazov a poznámok ku KÚZ 2016 a FVV nájdete v elektronickej príručke k modulu Podvojné účtovníctvo v kapitole 7 a v kapitole 8.

Zaktualizujte si, prosím, informačný systém URBIS pomocou programu URBIS update z webu čím skôr, aby ste mohli využívať všetky nové vlastnosti a funkcie, ktoré sú potrebné pre jeho fungovanie v súlade s platnou legislatívou.

Upozornenie pre zákazníkov, ktorým bol URBIS prenesený do DCOM: URBIS v DCOM bol zaktualizovaný dňa 22.2.2017 vo večerných hodinách.

Komentáre sú uzavreté.