URBIS Druhy nehnuteľností v roku 2016

Pridané 21. Jan, 2016 v Novinky | žiadne komentáre

V dôsledku zmien v module Dane a poplatky je potrebné pred vyrubovaním dane z nehnuteľností v roku 2016 opraviť v druhoch nehnuteľností (Číselníky – Typy, sadzby, splatnosť – Typ dane alebo poplatku Daň z nehnuteľnosti a tlačidlo Druhy nehnuteľností) pri stavbách riadok vo výmere a riadok vo výkaze nasledovne :

stavby na bývanie riadok vo výmere aj riadok vo výkaze 1

stavby na pôdohospodársku produkciu riadok vo výmere aj riadok vo výkaze 2

chaty riadok vo výmere aj riadok vo výkaze 3

samostatne stojace garáže riadok vo výmere aj riadok vo výkaze 4

stavby hromadných garáží riadok vo výmere aj riadok vo výkaze 5

stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou riadok vo výmere aj riadok vo výkaze 6

priemyselné stavby riadok vo výmere aj riadok vo výkaze 7

stavby na ost. podnik. a zárobk. činnosť, skladovanie a administratívu riadok vo výmere aj riadok vo výkaze 8

ostatné stavby riadok vo výmere aj riadok vo výkaze 9

viacúčelová stavba riadok vo výmere aj riadok vo výkaze 10

Vo verzii URBIS 16.1, ktorú sme zverejnili v pondelok 18.1.2016, sú doplnené nové tlačové zostavy pre Štvordaň pre rok 2016, ktoré si treba naviazať cez Číselníky – Typy, sadzby, splatnosť – Typ dane alebo poplatku Q – DzN, Pes, PA, NHP, záložka Tlačové zostavy.

Komentáre sú uzavreté.