URBIS a DCOM v roku 2016

Spoločnosť MADE spol. s r. o. v júni roku 2015 uzavrela s DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Zmluvu o spolupráci na základe skutočnosti, že 451 obcí a miest používajúcich informačný systém URBIS, ktorého je MADE autorom, pristúpili k národnému projektu Dátového centra obcí a miest (DCOM). Uvedené obce a mestá zatiaľ pracujú v DCOM v skúšobnej prevádzke.
Nasledujúcim krokom, ktorý už prebieha, je spustenie ostrej prevádzky DCOM tak, aby do 1.11.2016 v nej pracovali všetky obce zapojené do projektu DCOM a splnili tak požiadavky legislatívy, konkrétne Zákon č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente.
V mesiaci máj začalo pracovať v ostrej prevádzke DCOM prvých päť obcí z radov našich zákazníkov (Santovka, Olcnava, Horný Hričov, Tajov, Riečka), v nasledujúcich mesiacoch budú nasledovať ďalšie.