Naši zákazníci

Štruktúra zákazníkov – používateľov URBIS

k 31.12.2015

Druh zákazníka Počet zákazníkov
Obec, mesto alebo mestská časť 879
Rozpočtová organizácia obce/mesta 305
Príspevková organizácia obce/mesta 40
Nezisková organizácia 28
Podnikateľ 27

URBIS slúži viac ako 750 000 obyvateľom SR!