Novinky

Najaktuálnejšie informácie

URBIS novinky – Poznámky KÚZ a FVV 2016

URBIS novinky – Poznámky KÚZ a FVV 2016

Vážený zákazník, Na internete sme zverejnili novú medziverziu modulu Podvojné účtovníctvo 17.1.0.5, kde sú zapracované Výkazy a tabuľková časť poznámok ku konsolidovanej účtovnej závierke 2016 a Formulár vzájomných vzťahov 2016. Postup pri vytváraní a exporte výkazov a poznámok ku KÚZ 2016 a FVV nájdete v elektronickej príručke k modulu Podvojné účtovníctvo v...

Čítať Viac

Nová verzia URBIS 16.8

Nová verzia URBIS 16.8

Dňa 5.1.2017 o 14:07 sme zverejnili na internete novú verziu informačného systému URBIS 16.8. Popis všetkých noviniek a zmien sa zobrazí po prvom spustení aktualizovanej verzie URBISu, alebo v ktoromkoľvek module výberom z menu: Pomoc – Zmeny vo verziách. Zaktualizujte si, prosím, informačný systém URBIS pomocou programu URBIS update z webu čím skôr, aby ste mohli...

Čítať Viac

Obmedzenie služby URBIS hotline v dňoch 28.11.-01.12.2016

Z organizačných dôvodov (účasť zamestnancov na Konferencii URBIS 2016 na Štrbskom Plese) bude v dňoch 28.11.-01.12.2016 obmedzená služba hotline takto: 28.11.2016 pondelok – bude služba hotline nedostupná, 29.11.2016 utorok – bude služba hotline nedostupná, 30.11.2016 streda – bude služba hotline nedostupná, 01.12.2016 štvrtok – bude služba hotline v...

Čítať Viac

Nová verzia URBIS 16.7

Nová verzia URBIS 16.7

Dňa 14.10.2016 o 9:40 sme zverejnili na internete novú verziu informačného systému URBIS 16.7. V tejto verzii sú zapracované viaceré nové funkcie, zmeny, opravy, tlačové zostavy, okrem iného aj medzivýkazové kontroly podľa pokynov Ministerstva financií SR. Popis všetkých noviniek a zmien sa zobrazí po prvom spustení aktualizovanej verzie URBISu, alebo v ktoromkoľvek module...

Čítať Viac

Nová verzia URBIS 16.6

Nová verzia URBIS 16.6

Dňa 22.08.2016 o 17:03 sme zverejnili na internete novú verziu informačného systému URBIS 16.6. V tejto verzii sú zapracované viaceré nové funkcie, zmeny, opravy, tlačové zostavy, okrem iného aj tarifné tabuľky pre pedagogických zamestnancov platné od 01.09.2016. Popis všetkých noviniek a zmien sa zobrazí po prvom spustení aktualizovanej verzie URBISu, alebo v ktoromkoľvek...

Čítať Viac